Pytania i odpowiedzi

Wszystkie nasze autobusy wyjeżdżające z Krakowa odjeżdżają z Małopolskiego Dworca Autobusowego. W kierunku Stalowej Woli z dolnej płyty. Stanowisko odjazdu jest różne i zależy od godziny (informacja dostępna w zakładce Rozkład jazdy)
Należy zwracać uwagę na informacje wyświetlone na tablicach nad stanowiskami!
Dworzec zlokalizowany jest przy ul. Bosackiej 18 obok Dworca Kolejowego „Kraków Główny”.
pokaż na mapie

Małopolski Dworzec Autobusowy (MDA) jest zlokalizowany zaraz obok dworca PKP Kraków Główny.
Po wyjściu z peronu należy kierować się w przeciwnym kierunku niż Galeria Krakowska i bezpośrednio wchodzi się na teren dworca autobusowego.

Kupując bilet online można wybrać przystanek z którego chcemy wsiąść. Bilety zakupione online z Krakowa obowiązują z tego przystanku, który wybrało się przy zakupie i nie ma możliwości wsiadania na podstawie tego biletu na innym przystanku. Klient obowiązany jest zgłosić się do kierowcy autobusu najpóźniej 10 min. przed planowanym odjazdem.

Jeżeli klient wykupi bilet online, a wie, że nie zdąży na wybrany kurs (np. opóźnienie pociągu, opóźnienie innego połączenia autobusowego, inne wypadki losowe), należy zalogować się na stronie www.jotkabus.pl najpóźniej 30 min. przed planowaną godziną odjazdu i wpisując 20-sto cyfrowy nr biletu, a następnie kliknąć zarządzaj biletem. Wówczas możemy zwrócić lub zmienić datę odjazdu.
UWAGA!
Nie ma możliwości zmiany godziny odjazdu.

Nie można skorzystać ze wcześniejszego połączenia niż ten na który wykupiony został bilet.

Na wszystkich liniach obowiązują ulgi ustawowe dla linii autobusowych pośpiesznych
Dla biletów jednorazowych:
* 33% zniżki – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19
* 37% zniżki – osoby niewidome nie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalida wojenny
* 51% zniżki – osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
* 78% zniżki – cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do szkół, na leczenie i z powrotem)*, jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (do szkół, na leczenie i z powrotem)*, inwalida wojenny – I grupa inwalidów
* 95% zniżki – opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
* 100% zniżki – Funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno – Skarbowej, Policji w czasie wykonywania czynności służbowych

Wg ustawy w autobusowych liniach pośpiesznych nie obowiązuje zniżka z tytułu emerytury lub przekroczenia odpowiedniego wieku.

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Telefoniczna rezerwacja miejsca jest niemożliwa. Aby skorzystać z połączenia do Krakowa należy kupić bilet online. Natomiast z Krakowa można kupić w kasie dworca MDA lub bilet online przez naszą stronę internetową. Istnieje również zakup bilet u kierowcy jednak firma nie gwarantuje, że dany pasażer zostanie zabrany.

Przy zakupie biletu można zaznaczyć w jakiej formie chcemy otrzymać bilet. Sa dwie możliwe opcje – bilet na emaila lub bilet na SMS. Bilet można wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym. W przypadku kontroli w trakcie przejazdu stanowi on potwierdzenie zawarcia umowy z przewoźnikiem.

W autobusie na niektórych kursach można zapłacić zarówno gotówką jak i kartą lub Blikiem. Przy płatności zapytaj kierowcę jakieś są możliwości płatności.

Bilety można zakupić online na naszej stronie www.jotkabus.pl (bez prowizji) oraz na www.e-podroznik.pl lub w kasie dworca MDA w Krakowie.

Aby sprawdzić wykaz przystanków na danej linii należy wejść w zakładkę Rozkład Jazdy, wybrać odpowiednią trasę i jeszcze raz Rozkład Jazdy, a następnie Szczegóły Trasy. W tym miejscu można również sprawdzić, o której godzinie autobus powinien być na wybranym przystanku.

Z przystanków pośrednich można zakupić bilet tylko w niektórych sytuacjach zgodnie z wyszukiwarką.

Zapytanie dotyczące wynajmu autokaru można wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie. Można również wysłać zapytanie bezpośrednio na adres biuro@jotkabus.pl

Zgodne z regulaminem firmy w naszych autobusach nie wolno przewozić żadnych zwierząt. Wyjątek stanowi pies przewodnik osoby niewidomej. Decyzja taka została podjęta na wniosek pasażerów, ale jest również podyktowana dobrem zwierząt, które powinny być przewożone w odpowiednich warunkach.

Wg ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.2018.295) zniżka dla dzieci do 4 lat nie przysługuje na linii pośpiesznej Stalowa Wola-Kraków. Firma stosuje ulgi handlowe w postaci pomniejszenia kwoty całego biletu do Krakowa o 5 zł.